Στρογγυλή κεφαλή ζώνη T-link

  • Προσαρμοσμένη ανθεκτική στη φθορά ζώνη σύνδεσης με στρογγυλή κεφαλή

    Προσαρμοσμένη ανθεκτική στη φθορά ζώνη σύνδεσης με στρογγυλή κεφαλή

    Το Link belting είναι μοναδικά σχεδιασμένο και ενσωματώνει προσαρμοσμένα σύνθετα υλικά που παρέχουν μια σειρά από οφέλη εξοικονόμησης χρόνου και κόστους στους μηχανικούς συντήρησης και τους σχεδιαστές εξοπλισμού, μεγαλύτερη ανύψωση ιμάντα, ευκολότερη και ταχύτερη εγκατάσταση, μειωμένους κραδασμούς μετάδοσης κίνησης, χωρίς συγκόλληση, ελάχιστο χρόνο συντήρησης, μειωμένο v- κοντάκιο ιμάντα και απλοποιημένος σχεδιασμός κίνησης.Σχεδόν κάθε εφαρμογή μετάδοσης ισχύος που έχει σχεδιαστεί για χρήση ιμάντων από καουτσούκ Metric Wedge SPZ.